"Bo nie sztuką jest ostrzyc,
sztuką jest dobrze ubrać we włosy"